Představujeme pouze ta řešení, kterým sami věříme.

TÝMOVÁ PRÁCE
PROFESIONALITA
PARTNERSTVÍ S KLIENTY

„Dlouhodobý vztah a důvěra je naše poslání.“

PhDr. Petr Valenta

jednatel

„Plynulé předání z generace na generaci je nutné dobře načasovat.“

David Hauerland, MBA

partner společnosti

„Bezpečí a jistota pro klienty jsou největší prioritou mé práce“

Jiří Nekvapil

partner společnosti

PhDr. Petr Valenta PhDr. Petr Valenta
David Hauerland, MBA David Hauerland, MBA
Jiří Nekvapil Jiří Nekvapil

Jsme společností zabývající se profesionálním poradenstvím v oblasti správy finančního majetku.

Naše poslání

Dnešní svět je plný rádců a poradců, každý Vám rád poradí. Ono je totiž lehké radit a doporučovat druhým, zvláště pak, když nejde o vlastní peníze. Pro nás je rada klientovi závazek. Našim klientům představujeme pouze ta řešení, kterým sami věříme.

Standardem naší práce je hledat kvalitní řešení. Závazkem je pak poskytnutí nadstandardního servisu s přidanou hodnotou.

Dlouhodobá důvěra našich klientů je naším cílem a motivací zároveň.

Naše poslání

Hlavní zásady naši práce

aneb desatero hlavních pravidel

Čestnost

kompetentní a etické chování, které je v souladu s platnými právními předpisy

Objektivita

nezávislé a objektivní poradenství na základě informované analýzy, obezřetného úsudku a poctivé práce

Zájem

finanční zájem klienta má přednost před zájmy poradců a organizací

Spravedlivost

spravedlivé zacházení s ohledem na ostatní klienty

Střet zájmů

zveřejnění jakýchkoliv možných střetů zájmů

Pochopení

pochopení potřeb klienta a přizpůsobení se jim

Komunikace

jasná, přesná a úplná, ve které používáme jednoduchý jazyk

Plánování

důraz na vhodné načasování, pochopení klientových potřeb

Důvěrnost

důraz na zachování vysoké důvěrnosti veškerých informací

Transparentnost

maximální informační otevřenost vůči našim klientům

O nás

O nás

Jsme společností zabývající se profesionálním poradenstvím v oblasti správy finančního majetku se zaměřením na affluentní klientelu disponující finančními aktivy od 1 MIL Kč. Našimi klienty jsou zejména majitelé firem a jejich rodiny, manažeři, advokáti, lékaři a další představitelé svobodných povolání, úspěšní sportovci a také institucionální klienti.

Poskytujeme informace o investicích typu private equity a v oblasti venture kapitálu. Naši pozornost dlouhodobě věnujeme zejména private equity.

Konzultujeme investiční záměry klientů, hledáme vhodné formy financování klientem naplánovaných investic, a to jak za použití vlastních, tak i cizích zdrojů. V tomto směru spolupracujeme s většinou finančních institucí působících nejenom na českém bankovním a privátním trhu.

Náš týmVolné pozice

Petr Valenta, PhDr. Jednatel

Seniorní poradce v oblasti správy majetku a private equity investic. Správě majetku se věnuje od roku 2008, kdy se postupně začala formovat i celá skupina VASSET. Zaměření zejména na TOP-affluentní klienty z řad fyzických i právnických osob.

David Hauerland, MBA Partner společnosti

Vedoucí společnosti zodpovědný za komunikaci se stávajícími a novými obchodními partnery. Poradce v oblasti správy majetku, zejména přesgenerační obměna a strukturování majektu. Zaměření na private equity, venture capital a alternativní investice pro fyzické i právnické osoby.

Ing. Lubomír Janíček Jednatel

Jednatel společnosti VASSET CZ s.r.o. a seniorní poradce v oblasti správy majetku a private equity investic, dlouhodobě se věnuje alternativním investicím typu ART investic se zaměřením na české malířské umění 20. stol., telefon: +420 607 603 008

Jiří Nekvapil Partner společnosti

Seniorní poradce v oblasti správy majetku, private equity, venture capital a alternativních investic pro fyzické i právnické osoby.

Pavel Nosek Partner společnosti

Seniorní poradce v oblasti správy majetku, private equity, venture capital a alternativních investic pro fyzické i právnické osoby.

Ing. Tomáš Dorňák Manažer - Slovensko

Vedoucí kanceláře v Bratislavě, poradce v oblasti private equity investic, zajištění financování START–UP projektů, absolvent VŠE Bratislava. Koordinace back office aktivit celé skupiny.

Petr Urbánek Partner společnosti

Seniorní poradce v oblasti správy majetku, private equity investic a alternativních investic pro fyzické i právnické osoby.

Kontakt

kancelář VASSET:
Nekázanka 8
110 00 Praha 1

e-mail: info@vasset.cz

Napište nám
>Zvětšit mapu >Zmenšit mapu